Zajęcia rekreacyjno-korekcyjne


Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym (4, 5, lat). Podczas zajęć dzieci uczestniczą w zabawach rytmicznych do muzyki, zabawach ruchowych opartych na treściach piosenek, a także uczą się prostych kroków tanecznych. Dodatkowo dużą uwagę zwracamy na korekcje postawy, dzięki czemu dzieci zwiększają ruchomość w stawach oraz zwiększenie siły mięśniowej.