Taniec towarzyski 5-10 lat


 

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku, dziewczynki 5-10 lat, chłopcy 5-12 lat. Dzieci podczas zajęć tanecznych uczą się podstawowych kroków tańców standardowych i latynoamerykańskich, dzięki którym mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne, poprawia wiać koordynacje ruchową, pokonywać swoją nieśmiałość jak również uczą się poczucia rytmu i współpracy w grupie również ze współpartnerem.