Taniec towarzyski sportowy dla dzieci


Zajęcia skierowane do dzieci w wieku, dziewczynki 5-10 lat, chłopcy 5-12 lat. Dzieci podczas zajęć tanecznych uczą się podstawowych kroków tańców standardowych i latynoamerykańskich, dzięki którym mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne, poprawiać koordynacje ruchową, pokonywać swoją nieśmiałość jak również uczą się poczucia rytmu i współpracy w grupie również ze współpartnerem. Zajęcia maja na celu przygotowanie dzieci do udziału w turniejach tanecznych.